Rao Vặt ngành in

DANH MỤC " Mẫu bao lì xì "

Mẫu bao lì xì đẹp năm 2018

Mẫu bao lì xì đẹp năm 2018
Xưởng in bao lì xì, phần phổi sỉ lẻ trên toàn quốc ... Ngoài ra còn cung cấp bộ thiết kế bao lì xì cho những bạn không chuyên .
Các bạn có thể mua nguyên bộ hoặc từng file, vui lòng liên hệ : 0937441079 - Ms Linh để được tư vấn miễn phí!

Xem thêm mẫu ở 2 link sau :

Link1: https://drive.google.com/open?id=0B4jVJlxjyKNkUjEtb0xWMU5RMlU
Link2: https://drive.google.com/open?id=0B4jVJlxjyKNkcXExUmFqZ0x5V2c

Xem online có thể xem thêm ở đây:
Hoặc xem thêm ở đây : Vector bao lì xì năm 2018
Bộ này gồm có các mã :
BLX00118-VNNC
BLX00218-VNNC
BLX00318-VNNC
BLX00418-VNNC
BLX00518-VNNC
BLX00618-VNNC
BLX00718-VNNC
BLX00918-VNNC
BLX01018-VNNC
BLX01118-VNNC
BLX01218-VNNC
BLX01318-VNNC
BLX01418-VNNC
BLX01518-VNNC
BLX01618-VNNC
BLX01718-VNNC
BLX01818-VNNC
BLX01918-VNNC
BLX02018-VNNC
BLX02118-VNNC
BLX02218-VNNC
BLX02318-VNNC
BLX02418-VNNC
BLX02518-VNNC
BLX02618-VNNC
BLX02718-VNNC
BLX02818-VNNC
BLX02918-VNNC
BLX03018-VNNC
BLX03118-VNNC
BLX03218-VNNC
BLX03318-VNNC
BLX03418-VNNC
BLX03518-VNNC
BLX03618-VNNC
BLX03718-VNNC
BLX03818-VNNC
BLX03918-VNNC
BLX04018-VNNC
BLX04118-VNNC
BLX04218-VNNC
BLX04318-VNNC
BLX04418-VNNC
BLX04518-VNNC
BLX04618-VNNC
BLX04718-VNNC
BLX04818-VNNC
BLX04918-VNNC
BLX05018-VNNC
BLX05118-VNNC
BLX05218-VNNC
BLX05318-VNNC
BLX05418-VNNC
BLX05518-VNNC
BLX05618-VNNC
BLX05718-VNNC
BLX05818-VNNC
BLX05918-VNNC
BLX06018-VNNC